Tempo in het klimaatbeleid. In gesprek met Rob Jetten

Minister Jetten ontvouwt beleidsprogramma

De voornemens van het kabinet op gebied van klimaat en energie zijn concreter geworden. Begin februari 2022 stuurde minister Jetten voor Klimaat en Energie zijn beleidsprogramma naar de Tweede Kamer. Het stuk geeft een nadere uitwerking van diverse punten die in het coalitieakkoord zijn aangekondigd.

Beleidsprogramma

In het beleidsprogramma onder andere een wetgevingsprogramma en een aanpassing van de Klimaatwet. Er staat ook een indicatieve verdeling in van de nieuwe reductiedoelen per sector. Door nieuw Europese beleid en de ambities van dit kabinet liggen de doelen hoger dan die waar het Klimaatakkoord op is gebaseerd.

Het beleidsprogramma gaat ook dieper in op de samenhang met de Europese verplichtingen, de ambities op gebied van circulaire economie, de samenhang met het stikstofbeleid en de verdere fiscale vergroening.

In gesprek met Jetten

Onder de titel ‘Tempo in het Klimaatbeleid’ vond op 14 februari een webinar plaats waarin minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie zijn beleidsprogramma toelichtte. De opnames van dat webinar zijn nu beschikbaar op het Youtube-kanaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (met beeld) of op Spotify (alleen geluid).

Rob Jetten presenteert Klimaatbeleid in Studio Westhaven Amsterdam Engage! TV

Engage! neemt de volledige technische en creatieve regie op zich.

Het programma werd live uitgezonden vanuit Studio Westhaven in Amsterdam

  • cameraregie
  • zeven remote controlled camera’s en twee bemande studiocamera’s
  • talkshow decor
  • audioregistratie
  • belichting
  • opnames en livestreams

Opdrachtgever: Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Locatie: Studio Westhaven