Online bijeenkomst Advies Geef Richting, Maak Ruimte (Rli)

Over het advies

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Deze opgaven moeten alle ruimtelijk een plek krijgen. Daardoor zal het aanzien van Nederland flink veranderen. De Rli concludeert in zijn advies dat er meer richting van het kabinet nodig is, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten om van deze ruimtelijke verbouwing een succes te maken. Welke stappen zijn hiervoor nodig?

Programma

Wat wordt de inzet van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge? Hoe kan hij het beste richting geven aan de grote ruimtelijke opgaven? Over deze en andere vragen ging dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met Jantine Kriens (raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidde) en Vincent van der Werff (directeur Uitvoering Nationale Omgevingsvisie bij het ministerie van BZK). Stedenbouwkundige Riek Bakker reflecteerde vanuit haar rijke ervaring met gebiedsontwikkeling op het Rli-advies en de benodigde vervolgstappen. Zij putte daarbij uit haar nieuwe boek ‘De ruimte van Riek’, waarin zij een vurig pleidooi houdt voor integraal en interdisciplinair handelen bij de aanstaande verbouwing van Nederland.

Engage! nam de volledige technische en creatieve regie

  • cameraregie met vier remote controlled camera’s en een studiocamera
  • talkshow decor
  • audioregistratie
  • belichting
  • videoschermen
  • video instarts
  • schermregie
  • integratie van interactie met gebruikers
  • opnames en livestreams

Opdrachtgever: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Locatie: Atrium B30, Den Haag

Link: https://www.rli.nl/evenementen/online-bijeenkomst-advies-geef-richting-maak-ruimte